Atrais

SIA „Nordic Finance” strādā ar zīmoliem atrais.lv un iespejukredits.lv. Atrais.lv izsniedz ātrus īstermiņa aizdevumus, iespejukredits.lv – patēriņa kredītus.

Pirmais aizdevums.

Īstermiņa kredītu devējs atrais.lv nenosaka labumu pirmā kredīta ņemšanas gadījumā. Visi kredīti tiek izsniegti no 40,- EUR līdz 700,- EUR robežās, tomēr, ja kredīts nepieciešams tikai uz trīs dienām, tas būs bez procentu maksas, tas ir, jāatmaksā tieši tikpat, cik saņemts. Par kredīta summu 400,- EUR uz 2 mēnešiem jāmaksā procentu maksājums 22,87% apmērā no pamatsummas, tas ir, kopējā atmaksājamā summa ir 491,48 EUR.

Kredītu atmaksas termiņš ir no 3 dienām līdz 12 mēnešiem, bet tas atkarīgs no kredīta summas.

Lojalitātes programmas, atlaides.

Atrais.lv sistēmā laikus apmaksājot sešu kredītus, kredīta ņēmējs var kļūt par lojālo klientu.

Svarīgākie līguma nosacījumi:

  1. Personas vecums;
  2. No 20 līdz 75 gadiem;
  3. Sniedzamie personas dati.

Reģistrējoties atrais.lv kredīta saņemšanai, klientam jānorāda savs personas kods, e-pasts, mobilā telefona numurs, darba vietas nosaukums, adrese, deklarētā dzīvesvieta, ikmēneša ienākumi, ikmēneša izdevumi, ikmēneša kredīta maksājums.

Par klienta personas un finanšu datu pārbaudi.

Aizdevējs ir tiesīgs interesēties par aizņēmēju un tā darba devēju vienotajās parādnieku datu bāzēs, tai skaitā „Creditreform Latvija”, „Lindorff”, „Creditinfo Latvija”, „Conventus SIA”, „PausConsults”.

Līguma pagarināšana.

Iespējama, tikko ir apmaksāta termiņa pagarinājuma komisijas maksa.

Atmaksa pirms termiņa.

Klientam ir tiesības atmaksāt kredīta pamatsummu un procentus ātrāk par līgumā noteikto termiņu, par to paziņojot 4 darba dienas iepriekš un saskaņojot maksājuma summu. Klientam ir tiesības uz taisnīgu kopējo izmaksu samazinājumu.

Nokavējuma procenti.

Aizdevuma atmaksas dienā neveicot maksājumu, aizņēmējam jāmaksā nokavējuma procenti 1% apmērā no nokavētās aizdevuma pamatsummas par katru nokavēto dienu.

Atbildīga aizņemšanās no kompānijas viedokļa.

Kompānija atgādina atrais.lv kredītu ņemt šādos gadījumos: nepieciešams īstermiņa aizdevums, par kura atmaksu zināms, ka to iespējams izdarīt 30 dienās.

Firma klientiem neiesaka aizņemties gadījumos, kad kredīts nepieciešams, lai segtu iepriekšējās kredītu saistības; ilgtermiņa finanšu problēmu risināšanai; neapdomīgiem tēriņiem.

Informācija iegūta zuz.lv.

Piedalīties diskusijā par šo rakstu:

Copyright © 2016 LKJA, visas tiesības paturētas.