Banku sektora devums Latvijā – 4,39% no IKP

Latvijā 2013.gadā banku nozares pienesums ekonomikai kopumā bija 4,39% no iekšzemes kopprodukta (IKP) un vairāk nekā 23 tūkstoši darbavietu, ieskaitot multiplikatora ietekmi, aģentūru BNS informēja Latvijas Komercbanku asociācijā (LKA), atsaucoties uz starptautiskās revīzijas un biznesa konsultāciju kompānijas “KMPG Baltics” veikto pētījumu.

“Pakalpojumi ir Latvijā pagaidām nepietiekami novērtēta tautsaimniecības nozare. Preču ražošana nenoliedzami ir svarīga ekonomikas sastāvdaļa, taču noteikti nevajadzētu aizmirst arī pakalpojumu sfēras devumu. Tie ir visdažādākie pakalpojumi – sākot no finanšu pakalpojumiem un beidzot ar medicīnas un kultūras pakalpojumiem, kas arī būtiski veicina Latvijas izaugsmi,”  atzīmēja LKA prezidents Mārtiņš Bičevskis.

Pēc “KMPG Baltics” aprēķiniem, banku nozares tiešais devums Latvijas IKP 2013.gadā bija 2,37%. Nedaudz vairāk par pusi (1,27% no IKP) veido banku vietējo klientu segments, nedaudz mazāk – 1,1% no IKP – banku starptautisko klientu segments. Salīdzinājumam – lauksaimniecības nozare Latvijā veido 1,6-1,8% no IKP.

LKA atzīmēja, ka nauda no banku nozares ekonomikā cirkulē vairākkārt, sekmējot turpmāko ekonomisko aktivitāti citos sektoros. Lai noteiktu šo banku nozares netiešo ietekmi uz ekonomikas attīstību, ir ticis pielietots “Eurostat” aprēķinātais vidējais multiplikators finanšu pakalpojumu sektorā Eiropā –1,85.

“Šie aprēķini parāda, ka banku nozarei ir svarīga loma, jo tās pienesums IKP ir nozīmīgs. Banku nozare dod arī būtisku papildus netiešo pienesumu ekonomikai, kas ir papildus ieņēmumi uzņēmumiem IT un komunikāciju, nekustamā īpašuma, mārketinga, apsardzes un drošības, un citu pakalpojumu nozarēs. Un kreditēšanas rezultātā ekonomika tiek kopumā stimulēta,” norādīja “KPMG Baltics” direktore Evija Miezīte. “Bankas nodrošina darbavietas ar salīdzinoši augstu pievienoto vērtību, kā arī papildus tiek radītas darba vietas citās nozarēs. Papildus radīto darba vietu noteikšanai tiek pielietots Eiropas Komisijas aprēķinātais nodarbinātības koeficients finanšu aktivitātēm Latvijā – 2,4,”  piebilda Miezīte.

Tomēr joprojām banku nozares apjoms Latvijā ir relatīvi mazs, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības (ES) valstīm ar augstāku IKP uz vienu iedzīvotāju, norāda “KPMG Baltics” konsultanti. Tā Latvijas banku aktīvi salīdzinājumā ar IKP 2013.gada beigās bija 124%, Luksemburgas – 1579%, Maltas – 689%, Lielbritānijas – 489%, Īrijas – 481%, Kipras – 409%, Nīderlandes – 404%, Austrijas – 348%. Vidēji banku nozares aktīvu apjoms pret IKP ES bija 297%. Savukārt kaimiņvalstīs gan banku nozares apjoms ir vēl mazāks nekā Latvijā – Igaunijā 112% un Lietuvā – 65% no IKP.

LKA ir biedrība, kurā brīvprātīgi apvienojas Latvijā reģistrētās bankas un ārzemju banku filiāles, pašlaik LKA ir 21 biedrs un divi asociētie biedri. Asociācijas  mērķis ir sekmēt Latvijas banku sistēmas nostiprināšanos un attīstību. LKA pārstāv banku intereses dažāda līmeņa institūcijās un koordinē banku kopējo problēmu risināšanu, kā arī sniedz konsultatīvu palīdzību saviem biedriem, apkopo un publicē banku statistiku, organizē biedru iekšējos pasākumus.

BNS

Piedalīties diskusijā par šo rakstu:

Copyright © 2016 LKJA, visas tiesības paturētas.