“Clean R” pērn nopelna 1,3 miljonus eiro

Atkritumu apsaimniekotājs “Clean R” (iepriekš “L&T”) pērn strādāja ar 17,839 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 8,6% vairāk nekā 2013.gadā, savukārt uzņēmuma peļņa pieauga par 3,5% – līdz 1,302 miljoniem eiro, liecina datubāzē “Lursoft” publicētais finanšu pārskats.

Uzņēmuma vadības ziņojumā teikts, ka 2014.gadā nozarē nav notikušas būtiskas pārmaiņas, kas būtu ietekmējušas “Clean R” darbību kopumā. Diskusijas nozarē raisīja 2010.gadā pieņemtais Atkritumu apsaimniekošanas likums, kas līdztekus pašvaldību organizētai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmai, paredzēja atkritumu radītājiem, kuri atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokļa piemērošanu atbrīvoti no dabas resursu nodokļa samaksas un atbilst Ministru kabineta noteiktiem kritērijiem, iespēju patstāvīgi izvēlēties savu atkritumu apsaimniekotāju. “Tāpat priekšnosacījumus pakalpojumu attīstībai noteica arvien pieaugošais pieprasījums pēc dalītās atkritumu savākšanas sistēmu izveides, ko sabiedrība vērtē kā pozitīvu tendenci,” norāda kompānijā.

“Clean R” vadība atzīmē, ka pārskata gadā uzkopšanas pakalpojumu nozarē bija vērojama pieaugoša konkurence, ko pastiprina iespējamais nozarē esošo “pelēko” uzņēmumu īpatsvars, un tas kopumā nelabvēlīgi ietekmē nozares un tās uzņēmumu rentabilitāti. Neskatoties uz sarežģīto situāciju, “Clean R” ir saglabājusi vadošu pozīciju nozarē ar būtisku tirgus daļu, piebilst uzņēmumā.

Vadības ziņojumā sacīts, ka būtiskākās pārmaiņas pērn saistītas ar to, ka martā uzņēmumam mainījās īpašnieki un to iegādājās kompānija “Bioinvest”.

Atkritumu apsaimniekošanas jomā “Clean R” 2014.gadā turpināja tirgus paplašināšanu, sākot atkritumu izvešanu Daugavpilī, Inčukalnā, kā arī Ozolnieku un Sējas novadā. “2014.gadā noslēgtie atkritumu savākšanas līgumi nozīmē gan  būtisku tirgus daļas pieaugumu Latvijā, gan savākto atkritumu apjoma pieaugumu,” skaidro kompānijā.

“Clean R” vadība norāda, ka uzņēmuma nākotnes perspektīvas vērtējamas pozitīvi. “Gan atkritumu savākšanas, gan uzkopšanas nozarē “Clean R” ir kļuvusi par vienu no vadošajiem nozares uzņēmumiem un plāno turpināt iesākto izaugsmes tempu – jaunu teritoriju apgūšanā, kā arī paplašinot piedāvāto pakalpojumu klāstu,” teikts vadības ziņojumā.

Vienlaikus kompānijas nākotnei būs svarīga tās sniegto pakalpojumu cenu dinamika. Pēdējo gadu tendence gan atkritumu apsaimniekošanas, gan telpu uzkopšanas tirgū liecina par strauju cenu kritumu dempinga rezultātā, kas liedz nozarei attīstīties kopumā un veikt atbilstošus kapitālieguldījumus “Clean R” infrastruktūrā, atzīmē uzņēmumā.

“Clean R” vadības ziņojumā teikts, ka tā stratēģijas pamatelements ir attīstīt kompāniju par efektīvu un ilgtspējīgu sabiedrību, investējot tehnoloģijā, klientu servisa un personāla attīstībā, apgūstot un ieviešot jaunākās tendences atkritumu apsaimniekošanā, samazinot atkritumu apsaimniekošanas rezultātā radīto vides piesārņojumu, mērķtiecīgi paplašinot otrreiz izmantojamo atkritumu savākšanu, veidojot dalīto atkritumu savākšanu un attīstot sadzīves atkritumu šķirošanu un pārstrādi

2013.gadā “Clean R” strādāja ar 16,419 miljonu eiro apgrozījumu un 1,258 miljonu eiro peļņu.

“Clean R” pamatdarbības virzieni ir atkritumu apsaimniekošanas un uzkopšanas pakalpojumi . Uzņēmums Latvijas tirgū ienāca 2003.gadā. Kompāniju pērn iegādājās uzņēmums “Bioinvest”. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 426,9 tūkstoši eiro.

BNS

Piedalīties diskusijā par šo rakstu:

Copyright © 2016 LKJA, visas tiesības paturētas.