Kas ir LKJA

Lkja.lv ir portāls, kurā varat saņemt informāciju par hipotekārajiem un cita veida kredītiem. Lkja.lv sākumlapā īsā un konspektīvā veidā ir salīdzināti hipotekārie kredīti, kas pieejami vai nu klātienē (bankas), vai internetā (pārsvarā nebanku kredītdevēju piedāvājumi). Portālā vienuviet apskatīti 5 populāri hipotekārā kredīta piedāvājumi, un tie novietoti ar mērķi palīdzēt kredītņēmējam labāk orientēties banku un nebanku kredītdevēju piedāvājumā. Galvenais portāla fokuss ir uz ziņām, kurās varat uzzināt nozares jaunumus.

Pie svarīgāko aizdevumu parametru uzskaitījuma ir atrodama arī poga ‘pieteikties’, kur vien to iespējams izdarīt tiešsaistē. Hipotekārajiem kredītiem bankā parasti iespējams pieteikties tikai klātienē, vai izmantojot internetbanku. Pašlaik pieejamie aizdevumi ir summā no 1000 eiro līdz griestiem, ko nosaka ieķīlājamā īpašuma vērtība. (Piemēram, 90% no īpašuma vērtības.) Jāatgādina, ka lkja.lv nepārstāv neviena kredītdevēja intereses, un galvenais mērķis ir korektas informācijas sniegšana bez slepenu nodomu iepīšanas.

Lkja.lv vīzija

Lkja.lv pamatā ir ziņu portāls, kas radīts ar mērķi palīdzēt cilvēkiem orientēties kreditēšanas nozarē. Portāls iestājas pret jebkāda veida diskrimināciju – vai tā būtu saistīta ar ādas krāsu, rasi, valodisko vai valstisko piederību, – kā arī cilvēku šķirošanu, vadoties pēc kāda arbitrāra principa, piemēram, mantiskā stāvokļa, sociālā statusa, utt. Mēs nepublicējam materiālus, kuros tiek aizskarta vai nomelnota kāda juridiskā vai fiziskā persona, kā arī esam pret jebkādām līdzīgām izpausmēm mājaslapas komentāros.

Lkja.lv nekad neapelēs pie cilvēku neizglītotības, māņticības, pieredzes trūkuma vai citām lietām, kas varētu liegt viņiem iespēju pieņemt racionālus lēmumus. Tāpat netiek izmantoti personu vārdi, preču zīmes vai citi apzīmējumi, nesaņemot piekrišanu no otras puses. Lkja.lv neveic darbības, kas varētu radīt neskaidrības par tā vai cita reklāmdevēja sniegtajiem pakalpojumiem.

Šajā mājaslapā ir iespējoti komentāri, un portāla viedoklis ir, ka jebkāda diskusija ir iedrošināma un svarīga. Iespēju robežās mēs atbildam uz komentāriem paši, taču diskusijas un viedokļus no komentētājiem mēs uzskatām par vēl vēlamāku parādību. No otras puses, tā kā komentāru rediģēšanai nepieciešams laiks, mēs nevaram būt atbildīgi par naidīgiem vai pretlikumīgiem (piemēram, starptautu naudu kurinošiem) komentāriem, jo, lai gan tie tiek dzēsti, lkja.lv saprotamu ierobežojumu dēļ nevar tos paspēst izdzēst uzreiz pēc to ievietošanas.

Svarīgi saprast, ka, lai gan lkja.lv paustos viedokļus var uztvert par padomiem, tie nekādā ziņā nevar aizvietot vizīti pie finanšu konsultanta. Lkja.lv neuzņemas atbildību par finansiāliem lēmumiem, kuri pieņemti mājaslapas iespaidā. Tāpat, lai gan mēs smagi strādājam, lai to novērstu, dažas no ziņām var būt neprecīzas vai neatbilst pašreizējai situācijai, jo paši kredītdevēji mūs neinformē par izmaiņām savu pakalpojum nosacījumos. Priecāsimies par jebkādiem labojumiem vai ieteikumiem, kurus atstāt varat komentāros.

Copyright © 2016 LKJA, visas tiesības paturētas.